Politikamız

Yasal mevzuatlar ekseninde kalite yönetim sistemi ve kalite bilinci dahilinde;

-Sürekli iyileştirmeyi hedef alarak,

-Çalışan ve Hasta Hakları beklenti ve memnuniyetlerine en iyi şekilde cevap verebilen,

-Topluma ve çevreye duyarlı,

-Çağdaş ve Teknolojik Gelişmeleri aktif olarak takip eden ekip ruhuyla,

-Hasta ve Çalışanlarını Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti alımında bilinçlendirerek,

Kaliteli, etkin, verimli, gelişmelere daima açık çağdaş Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti sunmaktır.