Teknik Servis Birimi
01 Şubat 2018

TEKNİK SERVİS BİRİMİ  FAALİYET AKIŞI

•    Kalite politikası ve hedefleri doğrultusunda çalışır. 
•    Kurumda bulunan bütün sıhhi ve fenni tesisler ve cihazların, muayene, kontrol, bakım, işletme ve küçük onarımlarını yapmakla ve muhafazasıyla yükümlüdür.
•    Akşam açık olan tüm cihazların kontrolünü yaparak cihazları kapatır.
•    Acil durum tatbikat ve eğitimlerine katılır.
•    Su ve elektrik kesintisi durumunda; tesis güvenliği prosedürüne göre işlem yapar.
•    Doğal kaynakların ve kurum kaynaklarının israfına engel olur, tutumlu davranır.
•    İş kazası ve çevre kazası olması durumunda yönetimi bilgilendirir.
•    Merkez genelinde kullanılan cihaz ve sistemlerin çalıştırılmasında yetkilidir.
•    Arıza durumlarında Arıza Talep Modülüne kaydedilen arızaya derhal müdahale eder.
•    Tüm arızaları Arıza Giderilme Talimatı’na göre yapar.
•    Merkezimizde kullanılan tüm tıbbi cihazların bakım ve kalibrasyonlarının takibini yapar.