İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
28 Ocak 2022

Mustafa Coşkun Ayan.jpeg       

Mustafa Coşkun AYAN
İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü

1979 yılında Trabzon’da doğdu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik, 2008 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü, 2012 yılında Beykent Üniversitesi’nde İşletme / Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisasını tamamladıktan sonra,2018 yılında Atatürk Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünü bitirmiştir.

2001-2003 yılları arasında Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde Satın alma iş ve işlemlerinin yürütülmesi, 2003-2008 yılları arasında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Kurulunun iş ve işlemlerinin yürütülmesi, 2008-2013 yılları arasında Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, Gider Tahakkuk ve Satın alma Sorumlusu olarak ilgili birimlerin iş ve işlemlerinin yürütülmesi, 2013 yılında 
İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başklanlığı-1’de Personel Özlük (Emeklilik, Sicil ve Terfi) işlemlerinin yürütülmesi, 2013-2014 yılları arasında İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başklanlığı-1 Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde Müdür Yardımcısı olarak, 2014-2016 yılları arasında İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başklanlığı-1 İdari Hizmetler Başkanlığı'nda Koordinatör Uzman olarak İdari Hizmetler Başkanlığına ait  görev alanında bulunan işlerin takibinin ve koordinasyonunun sağlanması, 2016 yılında İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başklanlığı-3 İdari Hizmetler Başkanlığı'nda Uzman olarak Doktor atama, görevlendirme ve nakil işlemleri, 2016-2020 yılları arasında Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde İdari ve Mali İşler Satın Alma Birim Sorumlusu, Gelir-Gider Tahakkuk, Maaş Mutemetliği, Taşınır Kayıt İşlemleri, Vezne, Bilgi İşlem, Evrak Kayıt ve Arşiv birimlerinin iş ve işleyişlerinin takip edilmesi, 2020 yılında Arnavutköy Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapmıştır.2021 yılında  Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Ağız ve Diş Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak göreve devam etmekte olup; Evli ve 2 çocuk babasıdır.