Kalite Politikamız
22 Ocak 2024

 1. HASTALARIMIZ İÇİN:

  - Hizmet ettiğimiz hastanın en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak yaşam kalitesini yükseltip, hasta sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmak. 

  - Günümüz ve geleceğin bilimsel yönetim ilkelerinden yararlanmak. 

  - Hastalarımız için en ekonomik en doğru teşhis ve tedavi yöntemleri kullanmak. 

  - Hastalarımızı da çalışanlarımız gibi hastanemizin eğitimlerine katılımını sağlamak.

  - Hastalarımızın beklentilerini karşılamayı en üst seviyeye çıkarmak. 

  - Koşulsuz hasta memnuniyetini sağlamak için hiçbir ayrıntıdan kaçınmamak. 

  - Sağlık hizmeti verirken hastalarımız ve çalışanlarımız arasında din, dil, ırk, cinsiyet ve bölge ayrımı gözetmemek. 

  - Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt etmek.  

 2. ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN: 

  - Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırarak nitelikli iş gücü yaratıp özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlamak. 

  - Huzurlu, içten, samimi, etkin ve verimli bir çalışma ortamı yaratarak çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak. 

  - Güçlü bir gelecek odağı yaratmak. 

  - Hedeflerimizi çalışanlarımızın yüreklerine nakşetmek.

  - Çalışanlarımızı takdir etmek ve onurlandırmak.

  - Çalışanlarımızın hastanemizi benimsemesini sağlayarak verimliliği arttırmak.  

 3. HASTANEMİZ İÇİN:

  - Öncelikle insan haklarına saygılı olmak. 

  - Seçkin bir personel ve hekim grubu kurmak için çalışan gelişimini her zaman desteklemek. 

  - Her zaman daha iyisi olacağına inanmak. 

  - Kendimizi devamlı ölçmek ve iyileştirmek. 

  - Sürekli ve sağlıklı büyüme hedefinden taviz vermemek. 

  - Yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini vermek. 

  - Enfeksiyon kontrolü için surveyans sistemini geliştirmek ve ulusal izleme sistemine katkıda bulunmak. 

  - Hasta bakımı ve yönetimi standartlarını oluşturmak ve bununla birlikte sürekli iyileşmeyi sağlamak.  

 4. ÜLKEMİZ İÇİN:

   - Sağlık sektöründe saygın bir konumda olmak.

   - İstanbul'da ki diğer hastanelere örnek olmak.