Sivil Savunma
29 Mart 2022

 • Kurumun sivil savunma hizmetlerinin sorumlusudur. Yasal mevzuat çerçevesinde hastanenin Sivil Savunma planlarını hazırlar ve onaylatır.

   

 • Deprem ve yangın gibi doğal afetlere karşı acil yardım ve güvenlik hizmetleri kapsamında sağlık tesisinde gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alıp, deprem ve yangın tatbikatlarının yapılması çalışmalarını yürütür.

   

 • Yangın söndürme tüplerinin, hortumlarının ve yangın algılama sistemlerinin bakım ve kontrollerini yapar/yaptırır kayıt altına alır.

   

 • Acil ve afet kapsamında personel görevlendirmesi yapar. Görevlendirilen personele acil durum ve afet yönetimi kapsamında eğitimler verilir. Yıllık yangın tatbikatı ve tesis tahliye tatbikatı yapılmasını sağlar.

   

 • Kurumun acil durum ve afet planının hazırlanmasını koordine eder ve katkıda bulunur.

   

 • Sivil savunma konusunda toplantılara katılır ve konu ile ilgili seminerlerin düzenlenmesine yardımcı olur.

   

 • Afetlere karşı hazırlıklı olunması konusunda çalışmalara katılır.

   

 • Sağlıkta Kalite Standartları Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri çerçevesinde görevlendirildiği komite toplantılarına ve çalışmalarına katılır.

   

 • Kurumun misyonu, vizyonu, değer ve hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapar.

   

 • Planlanan hizmet içi eğitimlere katılır.

   

 • Düzeltici, önleyici ve iyileştirme faaliyetleriyle ilgili önerilerde bulunur, iyileştirme önerileri sunar, sorumlusu olduğu faaliyetleri takip eder.

   

 • Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken Organizasyon Şemasında belirtilen birimlerle yatay ve dikey koordinasyonlar kurarak faaliyetlerini sürdürür.

 

Görev alanı ile ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer işleri yapar