Misyon&Vizyon

 

 

 VİZYONUMUZ

 

 ‘’Önce insan’’ felsefesi ile hasta ve çalışan haklarına saygılı, tüm paydaşların katılımı ile ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde nitelik ve nicelik açısından lider olmak.

 

MİSYONUMUZ  

 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında değişen hasta ihtiyaç ve taleplerine uygun yeni stratejiler geliştirerek ölçülebilir standartta nitelikli sağlık hizmeti sunan ve kurumumuzda uygulama yapan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin tüm eğitim ve araştırma olanaklarından faydalanmasını sağlayan öncü bir kurum olmak.

 

DEĞERLERİMİZ

 

  • Hasta ve çalışan memnuniyetini sürekli arttırmak
  • Çevre ve topluma karşı duyarlı olmak
  • Hasta haklarına saygılı ve etik kurallara bağlı olmak
  • Takım ruhu oluşturarak sürekli gelişim göstermek.