Satın Alma
29 Mart 2022

 • Satın alma memuru yürürlükteki mevzuata uygun olarak hastane müdürünün ve başhekiminin onayını takiben hastanenin ihtiyaçlarını temin etmekle yükümlüdür.

   

 • Satın alma işleminin onayını almak ve gerekli belgeleri düzenlemek yazılı evraklarını muhafaza etmekle yükümlüdür.

   

 • Kurumun ödemelerinin yapılmasını sağlar.

   

 • Kurumun yıllık bütçesinin yapılmasını ve takibini sağlar.

   

 • Kuruma ait her türlü ödemelerin yapılmasını sağlar

   

 • Kurumun misyonu, vizyonu, değer ve hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapar

   

 • Planlı eğitimlere katılır.

   

 • Kayıtlarını düzenli tutar.

   

 • İhtiyaç duyulan malzemeyi temin eder. İhtiyaç duyulan malzemeyi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun bir şekilde temin eder.

   

 • Satın alma biriminde kullanılan malzemeyi verimli kullanır.

   

 • Fiziki alanları ve kullanılan cihaz ve demirbaş temizliğine dikkate eder.

   

 • Demirbaşları uygun şekilde kullanır.

   

 • Düzeltici, önleyici ve iyileştirme faaliyetleriyle ilgili önerilerde bulunur, iyileştirme önerileri sunar, sorumlusu olduğu faaliyetleri takip eder.

   

 • Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken Organizasyon Şemasında belirtilen birimlerle yatay ve dikey koordinasyonlar kurarak faaliyetlerini sürdürür.

             Görev alanıyla ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer işleri yerine getirir.

              Satın alma, hizmet ve mal alımlarını devlet yararına en uygun fiyatı almakla yükümlüdür.

               Tüm işlemlerin zamanında ve hızlı olmasını sağlar.

               Salma alanındaki  güncel değişiklikleri takip eder.