İdari BirimlerArşiv

 

 • Sağlıkta kalite standartları ve kurum vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

   

 • Planlı eğitimlere katılır. Kayıtlarını düzenli tutar.

   

 • İhtiyaç duyduğu malzemeyi temin eder. Malzemeleri verimli kullanır.

   

 • Fiziki alanları ve kullanılan cihaz ve demirbaş temizliğine dikkate eder. Demirbaşları uygun şekilde kullanır.

   

 • Klinikten gelen hasta dosyalarını dosya numaralarına göre raflara yerleştirir.
 • Kontrolden sonra iade edilen dosyaları yerine yerleştirir.

   

 • Kliniklerden gelen hasta onam formlarının kontrolünü yapar  ve arşivlenir. Sorumlu amirin talimatıyla dosya içinden Arşiv Teslim Formu düzenleyerek gerekli evrakları verip iadesinde dosyanın içine koyar.

   

 • Yıpranmış dosyaların onarımını ya da yenilenmesini sağlar. Arşivin düzenlenmesinden, dezenfeksiyonundan, ilaçlanmasından ve genel temizliğinin takibinden sorumludur.

   

 • Arşiv yönetmeliği gereğince arşivde gerekli koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamak, bu konuda hastane idaresinden gerekli taleplerde bulunur.

   

 • İlgili kurum ve bölümlerce unutulmuş evrakların dosyadan aranması ve problemin giderilmesini sağlar.

   

 • Birimlerde saklama süresi dolan arşivlik malzeme takip eden yılın ilk üç ayında kurum arşivine teslim edilir. Arşivlik malzemenin Standart Dosya Planına uygunluğu arşiv memurunca kontrol edilir. Arşiv Malzemesi Devir-Teslim işlemi bilgisayara kaydedilerek imza karşılığı evrakın teslimi yapılır.

   

 • Arşiv Yerleşim Planı hazırlar ve güncelliğini sağlar.

   

 • Arşivi devamlı olarak gözetimi altında bulundurur. İlgisi olmayanlara dosya vermez.

   

 • Arşivin günlük ısı-nem kontrollerini yaparak ilgili çizelgeye kayıt eder.

29 Mart 2022