Teknik Servis Birimi
29 Mart 2022

 • Hastanede bulunan bütün sıhhi ve fenni tesisler ve cihazların, muayene, kontrol, bakım, işletme ve küçük onarımlarını yapmakla ve muhafazasıyla yükümlüdür.

   

 • İhtiyaç duyulan malzemeyi satın alma servisine malzeme talep belgesiyle bildirerek temin eder.

   

 • Malzemeleri verimli kullanır.

   

 • Fiziki alanları ve kullanılan cihaz ve demirbaş temizliğine dikkate eder.

   

 • Cihazların bakımını Tıbbi ve Tıbbi Olmayan Cihaz Bakım Planında belirtilen periyotlar dahilinde yapar.

   

 • Arızalanan cihazların tamirini yapar, yapamadığı arıza için sorumlu başhekim yardımcısına haber verip garantili ürünlerde dışarıdan servis çağrılır.

   

 • Teknisyen ayrıca önemli ve acil hallerde ve gerektiğinde çalışma saatleri dışında yapılacak davete derhal uymak zorundadır.

   

 • Arıza Bildirim Sisteminden gelen arıza bildirimlerini alır. Arıza durumlarını kontrol eder, arızayı giderir ve sisteme işler. Acil durum gerektiren arızaları telefonla alır ve arızayı giderir.

   

 • Bakıma tabi cihaz listesinde yer alan cihazların bakım çizelgelerini doldurur ve kayıtlarını muhafaza eder.

   

 • Hastanedeki cihazların günlük, aylık ve yıllık bakım planlarını oluşturur.

   

 • Tıbbi cihaz bakım envanterini çıkarır.

   

 • Sağlıkta kalite standartları ve kurum vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

   

 • Hizmet içi eğitimlere katılır.

   

 • Düzeltici, önleyici ve iyileştirme faaliyetleriyle ilgili önerilerde bulunur, iyileştirme önerileri sunar.

 

Görev alanı ile ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer işleri yapar.