Amaç ve Hedeflerimiz
26 Ocak 2023

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

 

-Diş hekimliği eğitiminin her aşamasına nitelikli katkı sağlayan bir eğitim hastanesi olmayı sağlamak.  Öğrenci, eğitici memnuniyeti, hakları ve güvenliği zemininde, diş hekimliği eğitimi için nitelikli bir klinik altyapı sağlamak ve sürdürmeyi amaçlıyoruz.

 

-Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçlarını tespit etmek ve kurum sadakati ile memnuniyetini yükseltmeyi hedefliyoruz.

 

-Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.

 

-Çalışanlarımızın hizmet içi eğitimleri ve sertifikalandırma ile kişisel gelişimlerine katkıda bulunup, uygun bölümlerde görevlendirerek hizmet kalitesini arttırmayı planlıyoruz.

 

-Kalite ve hasta güvenliği için öncelikli süreçlerin iyileştirilmesini sağlamayı hedefliyoruz.

 

-Atıkların kaynağında ayrıştırılması için düzenli eğitimler, atıklar için uygun ve yeterli biriktirme alanları oluşturmak. Çevre sağlığını önemseyerek atıklarını azaltan çevreye duyarlı bir hastane olmayı sağlamak.

 

-Sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir hastane olmak amacıyla; Teknolojik değişiklikleri ve sağlık sektöründeki değişiklikleri kalite ile birleştirerek en uygun maliyette hizmet sunmak, Hasta/ hasta yakını memnuniyeti, hakları ve güvenliği konusunda sağlıklı hizmetler sunmak, Verdiğimiz hizmeti zamanında sistemli, planlı, en az hata ile yürütmek, Kalite Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak, Hasta mahremiyetine önem veren ve sağlayan bir hastane olmak, Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak, Gerek nitelik gerekse nicelik olarak sürekli gelişim ve ölçüme dayalı hizmet sunmak, Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırmak, Sağlık hizmetinin kalite/verimliliğini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz.