Bilgi İşlem
29 Mart 2022

 • Bilgi işlem biriminde görevli personelle kurumda çalışan tüm personellere otomasyon ile ilgili destek vermek.

   

 • ADSEAH birimlerinde çalışan tüm personellerin yazılım üzerinde oluşabilecek yenileme, düzeltme gibi işlemleri tespit edip firma yöneticisine teslim etmek.

   

 • 24 saat boyunca hastane çalışanlarına uzaktan veya bizzat hastaneye gelerek soruna müdahale etmek.

   

 • Sistem odasının fiziksel durumlarını her gün kontrol edip kayıt altına almak.(ısı, nem)

   

 • Yazılım üzerinde her türlü gelişmeye destek vermek.

   

 • Kurum çalışanları ya da yönetimi tarafından bildirilen istekleri yazılım şirketine iletmek, takip etmek ve sonucunu yönetime geri bildirim yaparak rapor etmek.

   

 • Gün içerisindeki işlemlerin gün içerisinde alınan yedeği sağlam ve çalışır durumda olduğunu kontrol etmek.

   

 • Kurum ile yazılım şirketi arasında koordinasyonu sağlamak.

   

 • Kuruma ait bilgisayar sisteminin verimli ve amaca uygun çalışmasını sağlamak.

   

 • Bilgisayar sistemleri ile ilgili her türlü donanım ve yazılım problemlerinin çözümü, yedeklerinin

alınmasını ve bilgilerin arşivlenmesi işlemlerini yürütmek.

 

 • Sistemlerin arızalanması durumunda ön inceleme ve bakımını yaparak, gerekli servis hizmetlerinin verilmesini sağlamak, arızaları ve BYS’ nin devre dışı kaldığı süreleri kayıt altına almak.

   

 • Bilgisayar sistemlerinin periyodik bakımlarında ve onarımlarında sözleşmeli firma elemanlarına refakat etmek ve çalışmalarını denetlemek.

   

 • Teknik malzemelerin alımında malzemelerin ihtiyacı karşılayacak şekilde uygunluğunun kontrolünü yapmak.

   

 • Faaliyetler çerçevesinde, ihtiyaç duyulan yazılım sistemleri konusunda personele destek vermek; meydana gelen küçük teknik arızaları geciktirmeden gidermek veya giderilmesini sağlamak.

   

 • Bilgisayar donanımlarında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için amirine bilgi vermek.

   

 • Fiziki alanları ve kullanılan cihaz ve demirbaş temizliğine dikkate eder.

   

 • Demirbaşları uygun şekilde kullanır.

   

 • Düzeltici, önleyici ve iyileştirme faaliyetleriyle ilgili önerilerde bulunur, iyileştirme önerileri sunar, sorumlusu olduğu faaliyetleri takip eder.

   

 • Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken Organizasyon Şemasında belirtilen birimlerle yatay ve dikey koordinasyonlar kurarak faaliyetlerini sürdürür.

   

 • Sağlıkta kalite standartları ve kurum vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

 

 • Hizmet içi eğitimlere katılır.

   

 • Düzeltici, önleyici ve iyileştirme faaliyetleriyle ilgili önerilerde bulunur, iyileştirme önerileri sunar.