Vezne
29 Mart 2022

 • Sağlıkta kalite standartları ve kurum vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

   

 • Ücretli hastaların ve SGK hastalarının ücretlerini tahsil eder.

   

 • Her gün veznede toplanan parayı aynı iş günü bankaya yatırır.

   

 • Yatırılan paraların evraklarının üçer nüshasını Döner Sermaye Saymanlığına teslim eder.

   

 • Protez katılım paylarını tahsil eder.

   

 • Döner Sermaye Saymanlığında incelenen evraklar aylık olarak dosyalanır.

   

 • Mesai sonrası nöbet kliniğine gelen hastaların ücretli evrak işlemlerini yürütür.

   

 • Kurumda kalan muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı sıralı bir şekilde arşivler.

   

 • Fiziki alanları ve kullanılan cihaz ve demirbaş temizliğine dikkate eder.

   

 • Demirbaşları uygun şekilde kullanır.

   

 • Hizmet içi eğitimlere katılır.

   

 • Düzeltici, önleyici ve iyileştirme faaliyetleriyle ilgili önerilerde bulunur, iyileştirme önerileri sunar.

   

 • Görev alanı ile ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer işleri yapar.

   

 • Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken Organizasyon Şemasında belirtilen birimlerle yatay ve dikey koordinasyon kurarak faaliyetlerini sürdürür.

   

 • Görev alanıyla ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer işleri yerine getirir.