Mutemetlik Birimi
01 Şubat 2018

MAAŞ/MUTEMETLİK BİRİMİ  FAALİYET AKIŞI 

•    Personelin maaş işlemlerini, döner sermaye ek ödemeleri işlemlerini yapar.
•    Personelin maaşla ilgili tüm bilgilerini sisteme kaydeder, değişiklikleri yapar.
•    Personelin terfilerini sisteme kaydeder.
•    Kurumdan ayrılan personelin ayrılış işlemlerini sistemden yapar, Kuruma yeni gelen personel başlayış işlemlerini sistemden yapar.
•    Yetkili saymanlıklara çalışanlara ait bordroları hazırlanıp götürülmesi işlemini yapar.
•    Sistemde yapılması gereken güncellemeleri takip eder ve uygular.
•    Bölümü ile ilgili hedef ve programları takip eder ve gerçekleştirmek için gerekli faaliyetleri yapar.
•    Personele yapılacak her türlü ödemeden ve işlerin işleyişinden İdari ve Mali İşler Müdürü ve Başhekime karşı sorumludur.