Fatura Birimi
01 Şubat 2018


•    Polikliniklerde işlemleri tamamlanan evrakların sistemden kontrolünü yapar.
•    Evrakları kurumlarına göre ayırıp, düzenler.
•    Kontrolü tamamlanmış evraklara fatura düzenler.
•    Kurumlara kesilen faturaların zamanında yerlerine ulaşmasını sağlar.
•    İstenen belgeleri zamanında düzenler.
•    Döner Sermaye Saymanlığının istediği Saymanlık İşlem Fişlerini düzenler.
•    Gelir Bütçesini takip eder.
•    Yapılan tüm işlemlere ait evrakları Standart Dosya Planına göre dosyalar.
•    Yaptığı tüm işlerden İdari ve Mali İşler Müdürüne ve Başhekime karşı sorumludur.